Δίκτυα Υπολογιστών

Σχεδιασμός, εγκατάσταση & συντήρηση μικρής και μεγάλης κλίμακας δικτύων

Με ένα δίκτυο υπολογιστών επιτυγχάνουμε εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών, αύξηση παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου και πόρων
Δίκτυα Υπολογιστών - Virtual Network

Ο σκοπός ενός δικτύου υπολογιστών είναι να διασυνδέει έναν αριθμό υπολογιστών και άλλων ψηφιακών συσκευών μεταξύ τους και να επιτρέπει στους χρήστες να μεταδίδουν δεδομένα αλλά και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και στους πόρους απομακρυσμένων υπολογιστών ή συστημάτων.

Η επικοινωνία δηλαδή η μετάδοση και λήψη πληροφοριών σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα και απόσταση ήταν πάντα μείζονος σημασίας και οδήγησε τους ανθρώπους από πολύ παλιά σε προσπάθειες μετάδοσης πληροφοριών, πάντα φυσικά με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα της κάθε εποχής.

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της τεχνολογίας είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών.

Στην εποχή μας τα δίκτυα των επιχειρήσεων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή λειτουργία και την υψηλή παραγωγικότητα των εταιριών. Η υψηλή διαθεσιμότητα τους είναι πλέον απαραίτητη, για να εξασφαλισθούν οι στόχοι των εταιριών.

Είναι σαφές ότι ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στον όποιο επαγγελματικό χώρο, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, σε μεγάλο βαθμό.

Δίκτυα Υπολογιστών

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών

Μερικά από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών στις επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω:

Έλεγχος δεδομένων

Ένα δίκτυο δίνει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο εγκατάστασης να ελέγξει, ποιος χρήστης πρέπει να έχει ή να μην έχει πρόσβαση και ακριβώς σε ποιες πληροφορίες.

Ανταλλαγή αρχείων

Είναι δυνατό να οριστούν συγκεκριμένες περιοχές στον σκληρό δίσκο ενός διακομιστή (server), ώς κοινόχρηστες ή και σε όλο τον δίσκο δίνοντας δικαίωμα σε άλλους χρήστες του εσωτερικού δικτύου, να διαβάζουν ή και να γράφουν πληροφορίες.

Κοινή χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού

Ένα δίκτυο επιτρέπει το διαμοιρασμό όλου του διαθέσιμου ενεργού εξοπλισμού (π.χ. των εκτυπωτών, scanner, NAS), γενικότερα όλων των συσκευών με δυνατότητα δικτύωσης.

Ασφάλεια

Ένα δίκτυο κάνει ευκολότερη τη διαχείριση ασφάλειας, παρακολουθώντας την κίνηση και τον εντοπισμό ανωμαλιών που μπορεί να εμφανιστούν, επίσης απλοποιεί την λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) σημαντικών δεδομένων.

Κοινή χρήση Internet

Μπορούμε να μοιράσουμε την σύνδεση του Internet στους υπολογιστές του δικτύου προσφέροντας πρόσβαση σε όλους ή σε μερικούς από αυτούς.

Παράλληλη εκτέλεση διαχειριστικών εφαρμογών

Εκτέλεση διαχειριστικών εφαρμογών οι οποίες είναι σχεδιασμένες για παραπάνω από έναν χρήστη (π.χ. διαχείριση πελατών, διαχείριση προμηθευτών, τιμολόγηση, λογιστική κλπ), είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται παράλληλα από όλους.

Επεκτασιμότητα

H προσθήκη ενός νέου σταθμού στο δίκτυο γίνεται εύκολα και γρήγορα, ενώ πέρα από όλα τα άλλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την δημιουργία αλυσίδας δικτύων επικοινωνιών.

Δίκτυα Υπολογιστών

Σχεδιασμός, εγκατάσταση & συντήρηση μικρής και μεγάλης κλίμακας δικτύων

Τα δίκτυα υπολογιστών αποτελούν ένα ζωτικό κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας και έχουν επηρεάσει κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Από την ανταλλαγή πληροφοριών και τις κοινωνικές δικτυώσεις έως την επιχειρηματική λειτουργία και την ιατρική, τα δίκτυα υπολογιστών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις καθημερινές μας ζωές.

Ένα από τα μεγαλύτερα θετικά των δικτύων υπολογιστών είναι η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών. Το διαδίκτυο, που είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών, έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε απεριόριστες πληροφορίες, ανατρέποντας τα όρια του γνωστού κόσμου. Από έναν υπολογιστή στο σπίτι, μέχρι την πιο εξελιγμένη εταιρεία, τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν την αποτελεσματική κοινωνική και επαγγελματική επικοινωνία.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από δίκτυα υπολογιστών για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών, την αποθήκευση δεδομένων, την ανταλλαγή μηνυμάτων και την αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες. Αυτό βελτιώνει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.

Δίκτυα Υπολογιστών

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των δικτύων υπολογιστών

Μια σύγχρονη εταιρεία κατασκευής δικτύων υπολογιστών προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Αυτές περιλαμβάνουν τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση δικτύων υπολογιστών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ειδικοί μηχανικοί δικτύων συνεργάζονται με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις απαιτήσεις τους και να διαμορφώσουν λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τους.

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες, μια εξειδικευμένη εταιρεία δικτύων υπολογιστών μπορεί να παρέχει λύσεις για την κατασκευή εξελίξιμων και ευέλικτων δικτύων, την ασφάλεια του δικτύου, τη διαχείριση δεδομένων και την εφαρμογή τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών.

Η συνεχής εξέλιξη των δικτύων υπολογιστών δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Η εισαγωγή νεων τεχνολογιών υπόσχεται την αύξηση της ταχύτητας και τη μείωση της καθυστέρησης στις επικοινωνίες, ενώ η ανάπτυξη του Internet of Things (IoT) ανοίγει νέους δρόμους στην επικοινωνία μεταξύ συσκευών.

Συνολικά, τα δίκτυα υπολογιστών παρέχουν έναν κόσμο ευκαιριών, επιτρέποντάς μας να συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, να απολαμβάνουμε ψυχαγωγία και να επιτελούμε εργασίες με αποτελεσματικότητα.

Δίκτυα Υπολογιστών

Σχεδιασμός, εγκατάσταση & συντήρηση μικρής και μεγάλης κλίμακας δικτύων

Οι σύγχρονες εταιρείες κατασκευής δικτύων υπολογιστών διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και την υποστήριξη αυτής της καθολικής τεχνολογίας, διασφαλίζοντας πως οι επικοινωνίες και οι διασυνδέσεις του μέλλοντος θα είναι πιο ισχυρές, ασφαλείς και αποτελεσματικές από ποτέ.

Η AiO κατανοεί τις ανάγκες της Ελληνικής επιχείρησης, μελετά και σχεδιάζει λύσεις βασισμένες σε διεθνή πρότυπα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοση, λειτουργία & ευχρηστία της εγκατάστασης τόσο των «ασθενών», όσο και των «ισχυρών» ρευμάτων.

Έχοντας δημιουργήσει πυρήνα ειδικών μηχανικών δικτύου, με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και τη βελτιστοποίηση δικτύων αναλαμβάνουμε :

Δίκτυα Υπολογιστών

Ελάτε να αναβαθμίσουμε το δίκτυό σας να αυξήσουμε την ασφάλεια σας και φυσικά να πετύχουμε αύξηση παραγωγικότητας και εξοικονόμηση χρόνου και πόρων

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top