Δωμάτια Διακομιστών

Χτίζοντας τα θεμέλια και την μελλοντική υποδομή της επιχείρησής σας

Ο κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

Τα Δωμάτια Διακομιστών – server rooms πρέπει να σχεδιαστούν ως κλειστοί και ασφαλείς χώροι. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς πρέπει να είναι εξαιρετικά ασφαλής, (πόρτες, παράθυρα) όπως και κάθε σημείο πρόσβασης πρέπει να ελέγχεται και να καταγράφεται.

Διάφορα πρότυπα παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο σχεδιασμού ενός μικρού / μεσαίου μεγέθους δωματίου διακομιστή (server room).

Ακολουθώντας αυτά τα πρότυπα θα διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία των διακομιστών (server) τόσο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, καθώς και στην περίπτωση της πτώσης ρεύματος, πυρκαγιάς, πλημμύρας, καθώς και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Έτσι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, όπως η εισροή νερού, αλλά και πηγές παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (π.χ. κυψελοειδή δίκτυα, τριφασικές γεννήτριες κτλ.).

Κατά το σχεδιασμό πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδρομή σωλήνων νερού, αερίου κτλ. και ηλεκτροφόρων καλωδίων, δεν “τρέχουν” δίπλα στο δωμάτιο διακομιστή (server room) ή μέσω αυτού. Σε περίπτωση δε, που δεν δύναται να γίνει αυτό (νοικιασμένο κτήριο) τότε οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να γίνουν με γνώμονα την γρήγορη αποκατάσταση οποίας βλάβης υπάρξει ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο δωμάτιο διακομιστή (server room).

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός δωματίου διακομιστή

Ασφάλεια: Ένα από τα σημαντικότερα θετικά ενός δωματίου διακομιστή (server room) είναι η αυξημένη ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις διατηρούν εκεί ευαίσθητα δεδομένα και εξοπλισμό, και το δωμάτιο διακομιστή (server room) είναι κλειδωμένο και προστατευμένο με συστήματα ασφαλείας, προσφέροντας προστασία από ανεπιθύμητη πρόσβαση.

Συντήρηση: Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι η επίβλεψη και η συντήρηση. Το προσωπικό μπορεί να παρακολουθεί την απόδοση του εξοπλισμού και να αντιδράσει άμεσα σε προβλήματα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο διακοπής των βασικών υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.

Ταχύτητα & απόδοση: Άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι η ταχύτητα και η απόδοση. Με τον εξοπλισμό να βρίσκεται τοπικά, οι χρόνοι απόκρισης μειώνονται, επιτρέποντας γρηγορότερη πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές. Αυτό είναι κρίσιμο για επιχειρήσεις που εξυπηρετούν πελάτες ή παρέχουν online υπηρεσίες.

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα ενός δωματίου διακομιστή

Επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα ενός δωματίου διακομιστή (server room) είναι και τα παρακάτω:

Επεκτασιμότητα: Σημαντικό θετικό στοιχείο είναι η επεκτασιμότητα ενός server room. Καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, είναι εύκολο να προσθέσετε νέο υλικό και να αναβαθμίσετε το δίκτυο σας, εξασφαλίζοντας ότι η υποδομή σας έχει επάρκεια και παραμένει επίκαιρη.

Ευελιξία: Ένα άλλο σημαντικό θετικό είναι η ευελιξία. Τοπικά τα δωμάτια μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επιχείρησης και να φιλοξενήσουν διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη διασύνδεση μεταξύ τους.

Συνοπτικά,  αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την τεχνολογική υποδομή μιας επιχείρησης, προσφέροντας ασφάλεια, επίβλεψη, ταχύτητα, ευελιξία και ευκολία συντήρησης. Αυτά τα θετικά στοιχεία βοηθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

Χτίζοντας τα θεμέλια και την μελλοντική υποδομή της επιχείρησής σας

Ένα server room θεωρείται “ασφαλή περιοχή”, μόνο όταν οι διαχειριστές των συστημάτων πληροφορικής έχουν πρόσβαση σε αυτό, και αυτός είναι ο λόγος που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να τοποθετούνται συσκευές ή εξοπλισμός (φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα) που απαιτούν πρόσβαση από μεγάλη ομάδα χρηστών, όπως και το ότι σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται εύφλεκτα υλικά, π.χ χαρτί εκτυπωτή κτλ.

Η Βασική μελέτη περιλαμβάνει υπο-μελέτες:

Ελεγχόμενη πρόσβαση χώρου (Κάρτες πρόσβασης, Κωδικοί, Rfid).
Παροχή ενέργειας και διαθεσιμότητα (Ups & Power Generators).
Πυρανίχνευση, Πυρόσβεση, Ασφάλεια και συναγερμός.
Σύστημα Κλιματισμού, Ψύξη συνολικής υποδομής και alerting.

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

Χτίζοντας τα θεμέλια και την μελλοντική υποδομή της επιχείρησής σας

Το κάθε ένα από τα παραπάνω αποτελεί ένα ξεχωριστό σύστημα και στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση, και πρέπει να συνεργαστούν αρμονικά για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, αντιπροσωπεύουν τεχνολογικά επιτεύγματα και ουσιαστικούς πυλώνες της ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης δεδομένων. Αποτελούν χώρους όπου διακρατούνται οι ψηφιακές παλμικές καρδιές των επιχειρήσεων.

Δωμάτια Διακομιστών - Server Rooms

H AiO αναλαμβάνει την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή Δωματίων Διακομιστών (server rooms) τα οποία αποτελούν σημείο αναφοράς για οποιαδήποτε σημερινή σύγχρονη επιχείρηση.

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top