Δομημένη Καλωδίωση

Με την Δομημένη καλωδίωση επιτυγχάνουμε οικονομία, απλοποίηση & δυνατότητα επεκτάσεων

Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας εγκατάστασης το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων

Δομημένη Καλωδίωση - Patch Panels

Ο όρος δομημένη καλωδίωση χαρακτηρίζει μία σειρά προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένων, που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την εγκατάσταση και την παράδοση ενός συστήματος καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών (δεδομένα, φωνή, εικόνα) σε ένα δίκτυο.

Η άναρχη καλωδίωση που βλέπουμε σε πολλές επιχειρήσεις, άρχισε να δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα (από switch σε switch και μετά σε switch) καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν και τα διάφορα δίκτυα, είτε αυτά ήταν υπολογιστών, είτε τηλεφωνικά, είτε κυκλώματα ασφαλείας αύξαναν τις απαιτήσεις τους σε οργάνωση, σε αριθμό και πολλές φορές και σε τύπους καλωδίων.

Είναι ζωτικής σημασίας να υπογραμμίσουμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών, προϋποθέτουν ένα «ισχυρό» υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό η εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τη δυνατότητα για την άμεση αλλά και τη μακροχρόνια εξυπηρέτηση των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης θεωρούνται “ανοιχτής αρχιτεκτονικής” και χρησιμοποιούν τυποποιημένα υλικά και τοπολογία.

Δομημένη Καλωδίωση

Πλεονεκτήματα Δομημένης Καλωδίωσης

Ευελιξία:  Λόγω του ότι η καλωδίωση μιας εταιρείας ή επιχείρησης καταλήγει να συνδέεται σε ένα κέντρο διανομής (rack, patch panel), όλη η καλωδίωση μπορεί εύκολα να αλλάξει ρόλο και θέση ώστε να χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές και άλλα συστήματα.

Σε μία μέση επιχείρηση, ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων αλλάζει θέση εργασίας τουλάχιστον μία φορά στα 2 χρόνια, εάν η επιχείρηση έχει επενδύσει σε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης πολλαπλής χρήσης, η διαδικασία είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα.

Συμβατότητα:  Λόγω τυποποίησης η εκάστοτε δομημένη καλωδίωση δημιουργεί ένα κεντρικό κόμβο που ουσιαστικά ενώνει τις διάφορες συσκευές κάθε τύπου από διαφορετικούς κατασκευαστές σε ένα κοινό σημείο με δυνατότητες κεντρικής διαχείρισης.

Φυσικά εννοείται ότι προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με πρότυπα επικοινωνιών και καλωδίωσης (αν και δύσκολο να βρείτε τέτοια προϊόντα) δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα σχεδιαζόμενα συστήματα δομημένης καλωδίωσης.

Συντήρηση και διαχείριση:  Η συντήρηση και η διαχείριση είναι πιο εύκολη γιατί όλες οι συσκευές διασύνδεσης, (πλην των τελικών συσκευών) είναι συγκεντρωμένες στον ίδιο χώρο με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη παρενόχληση προς στους χρήστες.

Κάθε κατάληξη καλωδίου είναι ξεχωριστή ώστε και η χρήση να μπορεί να αλλάξει εύκολα, αλλά και ο εντοπισμός λαθών ή προβλημάτων να είναι πιο εύκολος.

Δομημένη Καλωδίωση

Το Κλειδί για Αξιόπιστα Δίκτυα και Οργανωμένους Χώρους

Όπως αναφέραμε πιο πάνω οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης θεωρούνται “ανοιχτής αρχιτεκτονικής” και χρησιμοποιούν τυποποιημένα υλικά και τοπολογία.

Ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από τα εξής επιμέρους αυτόνομα υποσυστήματα:

Οριζόντια καλωδίωση

Με τον όρο αυτό εννοούμε το κομμάτι εκείνο της καλωδίωσης εγκατεστημένο σ’ έναν όροφο – επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει το σημείο συγκέντρωσης (port ή patch panel) και όλο το κομμάτι της καλωδίωσης, η οποία εξυπηρετεί το συγκεκριμένο επίπεδο και διασυνδέεται στην κάθετη καλωδίωση.

Κατακόρυφη καλωδίωση

Με τον όρο κατακόρυφη καλωδίωση νοείται το σύστημα καλωδίωσης το οποίο ενώνει τις οριζόντιες καλωδιώσεις και αναφέρεται στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ή και ομάδων επιπέδων οριζόντιας καλωδίωσης.

Για αρκετές δεκαετίες η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής, όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη.

Έτσι η Δομημένη Καλωδίωση, έχοντας δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα, αποτελεί μια εκ των προτέρων μελετημένη εγκατάσταση στο χώρο, ενιαίας και οργανωμένης καλωδίωσης που μπορεί να καλύψει πολλές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπηρεσίες όπως το δίκτυο υπολογιστών, το τηλέφωνο, συστήματα ήχου, συστήματα βίντεο (πχ κάμερες ασφαλείας), συστήματα θέρμανσης, ψηφιακή τηλεόραση κλπ. σχεδιάζονται ενιαία σε ένα οργανωμένο σύστημα μετάδοσης δεδομένων.

Δομημένη Καλωδίωση

Έξι λόγοι για τους οποίους πρέπει να επενδύσετε στη Δομημένη Καλωδίωση

Ευκολία Σχεδίασης
Ευκολία Επέκτασης
Συμβατότητα Εξοπλισμού
Ευελιξία Αλλαγών
Ευκολία Συντήρησης
Ευκολία διαχείρισης

Δομημένη Καλωδίωση

Σχεδιάστε το μέλλον της επιχείρησής σας με μια δυναμική και επεκτάσιμη λύση

Η Δομημένη Καλωδίωση αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι της υποδομής πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας σε σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανωμένους χώρους.

Οι κατάλληλες λύσεις για τη δομημένη καλωδίωση εξασφαλίζουν μια συνεκτική υποδομή δικτύου, που επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των διάφορων συσκευών και των χρηστών.

Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης διαχείρισης, συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, καθιστώντας την υποδομή πιο ευέλικτη και επεκτάσιμη. Οι κύριες προσδοκίες από μια δομημένη καλωδίωση είναι η αξιοπιστία, η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων και η ασφάλεια.

Με την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως το Internet of Things (IoT), το cloud computing και οι υπηρεσίες ψηφιακής μετάδοσης, η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη δομημένη καλωδίωση είναι ακόμη πιο σημαντική. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στη δομημένη καλωδίωση απολαμβάνουν όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Αναθεωρήστε την υποδομή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σας και επενδύστε σε μια προηγμένη δομημένη καλωδίωση για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης και αξιοπιστίας.

Επικοινωνήστε με ειδικούς της AiO για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε μια προσαρμοσμένη λύση δομημένης καλωδίωσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στην επιτυχία.

Δομημένη Καλωδίωση

Κτίστε ένα ισχυρό θεμέλιο και αυξήστε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top