Πιστοποίηση Δικτύων

Δημιουργήστε μια μελλοντική υποδομή που θα υποστηρίξει την επιτυχία της επιχείρησής σας

Η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης / πιστοποίηση δικτύων ασφαλίζει το δίκτυο σας, αποτρέπει προβλήματα και ασφαλίζει το δίκτυο σας έναντι μελλοντικών προβλημάτων και διακοπών.

Πιστοποίηση Δικτύων | Πιστοποίηση Δομημένης Καλωδίωσης - Ελεγκτής

Στη σημερινή εποχή τα δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών αποτελούν την βάση όλων των επιχειρήσεων καθώς παρέχουν εύκολη επικοινωνία εντός και εκτός εταιρείας, συντονισμό των εργαζομένων και ανταλλαγή δεδομένων.

Για την αποφυγή προβλημάτων στη χρήση των δικτύων, η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να εξετάζεται από το στάδιο της εφαρμογής. Η διαδικασία της πιστοποίησης ελέγχει την εγκατεστημένη καλωδίωση για να πιστοποιηθεί το κατά πόσο είναι συμμορφωμένη με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Η πιστοποίηση, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε οποιαδήποτε τυχόν ανωμαλία υπάρχει στο δίκτυο και να επισημανθούν τα προβλήματα που προκαλούνται από την κακή ποιότητα των στοιχείων.

Παρότι καμία επιχείρηση δεν αναβάλει τις κρίσιμες και αναγκαίες συντηρήσεις, υπάρχουν κάποιες από αυτές που περιλαμβάνονται στις “προαιρετικές” και που δυστυχώς δεν πραγματοποιούνται, μέσα σε αυτές κατατάσσονται και οι πιστοποιήσεις.

Η πιστοποίηση προϋποθέτει εκπαιδευμένους τεχνικούς και εξειδικευμένο εξοπλισμό δοκιμών.

VPN Δίκτυα Υπολογιστών

Μερικά από τα οφέλη της πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης / δικτύων

Η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης είναι μια διαδικασία που διεξάγεται από έναν ανεξάρτητο οργανισμό για να διαπιστωθεί ότι η καλωδίωση ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης πληροί τις προδιαγραφές ενός αναγνωρισμένου προτύπου. Τα πρότυπα δομημένης καλωδίωσης ορίζουν τις απαιτήσεις για την ποιότητα των καλωδίων, των εξαρτημάτων και της εγκατάστασης.

Τα οφέλη της πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης για μια επιχείρηση είναι πολλά. Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι τα εξής:

Ασφάλεια δεδομένων

Η πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων, καθώς συμμορφώνεται με αυστηρές προδιαγραφές για την αποφυγή παρεμβολών και διαρροών δεδομένων.

Εξασφάλιση ποιότητας

Η πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση εξασφαλίζει ότι η καλωδίωση θα λειτουργεί με τις προδιαγραφές του προτύπου, παρέχοντας σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση δικτύου.

Ευελιξία

Η πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση είναι ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί στις μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης.

Αύξηση της παραγωγικότητας

Η πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, παρέχοντας μια αξιόπιστη και γρήγορη σύνδεση δικτύου.

Πιστοποίηση Δικτύων

Χτίζοντας τη μελλοντική υποδομή της επιχείρησής σας

Η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης είναι μια διαδικασία που διεξάγεται από μία ανεξάρτητη εταιρεία για να διαπιστωθεί ότι η καλωδίωση ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης πληροί τις προδιαγραφές ενός αναγνωρισμένου προτύπου. Τα πρότυπα δομημένης καλωδίωσης ορίζουν τις απαιτήσεις για την ποιότητα των καλωδίων, των εξαρτημάτων και της εγκατάστασης.

Είναι γνωστό πως η καλωδίωση είναι δυνατόν να προκαλεί το ήμισυ του συνόλου των αστοχιών ενός δικτύου. Με την πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης του δικτύου, οι αποτυχίες είναι μειωμένες αν όχι μηδενικές, και στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που διανύουμε αυτό είναι πλεονέκτημα για τους εξής απλούς λόγους :

Η πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης αποτρέπει προβλήματα και ασφαλίζει το δίκτυο σας έναντι μελλοντικών προβλημάτων. Χωρίς τη πιστοποίηση οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε δίκτυα εν λειτουργία ή ακόμη χειρότερα σε “πεσμένα” δίκτυα.

Ένα “πεσμένο” δίκτυο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σε μία επιχείρηση με κυριότερα από αυτά την απώλεια εσόδων, τη μείωση της παραγωγικότητας, αποσυντονισμό και τη μειωμένη εξυπηρέτηση του δικτύου πελατών της επιχείρησης.

 

Πιστοποίηση Δικτύων

Πιστοποιημένη δομημένη καλωδίωση, η βάση για ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ευέλικτο δίκτυο

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείται και το επίπεδο λεπτομερειών που ελέγχεται.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι πιστοποίησης είναι οι εξής:

Τύπος 1

Ο τύπος 1 είναι ο πιο βασικός τύπος πιστοποίησης. Ελέγχει μόνο τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου, όπως τη χρήση των σωστών καλωδίων και εξαρτημάτων και την ορθή εγκατάσταση της καλωδίωσης.

Τύπος 2

Ο τύπος 2 είναι ένας πιο λεπτομερής τύπος πιστοποίησης. Ελέγχει τις βασικές απαιτήσεις του προτύπου, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις, όπως τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και την ποιότητα της εγκατάστασης.

Τύπος 3

Ο τύπος 3 είναι ο πιο λεπτομερής τύπος πιστοποίησης. Ελέγχει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ποιότητα της εγκατάστασης, τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ασφαλείας και την απόδοση της καλωδίωσης.

Η επιλογή του τύπου πιστοποίησης εξαρτάται από τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που χρειάζεται να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων της θα πρέπει να επιλέξει έναν τύπο πιστοποίησης που ελέγχει τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Μια επιχείρηση που χρειάζεται να διασφαλίσει την ποιότητα της σύνδεσης δικτύου της θα πρέπει να επιλέξει έναν τύπο πιστοποίησης που ελέγχει την απόδοση της καλωδίωσης.

Πιστοποίηση Δικτύων

Χτίζοντας τη μελλοντική υποδομή της επιχείρησής σας

Οι επιχειρήσεις πολλές φορές μπαίνουν στον πειρασμό να επιλέξουν μια καλή και επώνυμη μάρκα καλωδίων και υλικών διασύνδεσης με απώτερο σκοπό να γλυτώσουν το κόστος της πιστοποίησης.

Αυτό είναι κατανοητό διότι οι περισσότεροι κατασκευαστές καλωδίων και υλικών διασύνδεσης προσφέρουν καλές εγγυήσεις και “στέκονται” πίσω από τα προϊόντα τους, ωστόσο την τελική εγγύηση της εγκατάστασης δεν θα σας τη δώσουν οι κατασκευαστές αλλά οι εγκαταστάτες.

Η ποιότητα μιας εγκατάστασης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χέρια των εγκαταστατών, αν η εγκατάσταση είναι κακή, ακόμη και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα αποτυγχάνουν, φυσικά οι αποτυχίες και οι συνακόλουθες δυσκολίες βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης του εκάστοτε υλικού, έτσι η επιχείρηση βρίσκεται πάλι εκτεθειμένη.

Πιστοποίηση Δικτύων

Η πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης αποτρέπει προβλήματα και ασφαλίζει το δίκτυο σας έναντι μελλοντικών προβλημάτων.

Ζητήστε να σας Καλέσουμε ή Καλέστε μας στο 215.215.6005

Ζητήστε να σας καλέσουμε

Scroll to Top